wersja polska english version
wersja tekstowa Rejestracja w serwisie wersja Pocket-PC
STRONA BIP-OCK mapa serwisu
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
tel. (022) 523 39 00
fax (022) 523 30 16

Nato

drukuj
poleć stronę

Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof (EADRCC)

Sfera ochrony ludności pozostawała w zainteresowaniu NATO od początku powstania Paktu. W 1953 r. zatwierdzony został schemat udzielania pomocy w trakcie katastrof wobec chęci wykorzystania sił i środków potrzebnych do ochrony ludności podczas działań wojennych również na katastrofy naturalne i wynikające z działalności człowieka. W 1998 r. w Kwaterze Głównej NATO utworzono Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof (EADRCC). Jest to działający całodobowy punkt koordynacji pomocy międzynarodowej wśród członków NATO i krajów partnerskich. W skład EADRCC wchodzą delegaci z krajów członkowskich  i partnerskich oraz członkowie tzw. NATO International Staff.

Główne zadania

Głównym zadaniem EADRCC jest koordynowanie odpowiedzi NATO i krajów partnerskich  na katastrofy naturalne i wynikające z działalności ludzkiej w obszarze euroatlantyckim. Centrum zapewniło dotychczas pomoc w ponad 45 sytuacjach kryzysowych, włączając w to powodzie, pożary lasów i trzęsienia ziemi.

Centrum funkcjonuje również jako narzędzie wymiany informacji dotyczącej katastrof pomiędzy państwami członkowskimi i partnerskimi NATO. Organizuje seminaria, podczas których analizowane są dotychczasowe interwencje organizowane w ramach NATO i wyciągane z nich wnioski.

Częścią działalności EADRCC jest również organizowanie ćwiczeń, które dają możliwość sprawdzenia mechanizmów zarządzania międzynarodową pomocą ratowniczą podczas symulowanej katastrofy. Przynajmniej raz do roku organizowane są ćwiczenia na dużą skalę, a wśród ostatnich scenariuszy wykorzystanych w symulacjach pojawiły się m.in. ataki terrorystyczne z użyciem czynników chemicznych.

Wszystkie te zadania realizowane są w ścisłej współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA), któremu powierzona została nadrzędna rola w koordynacji działań międzynarodowych podczas katastrof.  Warto zwrócić również uwagę, że główną rolę w likwidacji skutków katastrof i zarządzania nimi dzierży państwo bezpośrednio dotknięte zdarzeniem, a EADRCC jedynie wspiera te wysiłki, szczególnie w sytuacji konieczności zaangażowania pomocy międzynarodowej.

 

Wsparcie dla instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych

EADRCC przekazuje prośbę o pomoc do NATO i krajów partnerskich, które zgłaszają możliwość udzielenia pomocy bezpośrednio krajowi dotkniętemu kataklizmem lub za pośrednictwem EADRCC. Centrum korzysta z systemu komputerowego AIDMATRIX, który umożliwia dopasowanie potrzeb państwa potrzebującego pomocy do ofert napływających z innych krajów.

Wyjątkowo w 2005 roku Rada Północnoatlantycka – główna instytucja decyzyjna NATO umożliwiła wykorzystanie EADRCC w koordynowaniu pomocy dla państwa nie będącego członkiem NATO lub krajem partnerskim. Odbyło się to na prośbę rządu Pakistanu po trzęsieniu ziemi w Kaszmirze. Dzięki pomocy międzynarodowych grup ratowniczych udało się uratować m.in. 40 dzieci z zawalonej szkoły w Balakot.

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne:

 

Więcej informacji:mswia
Sobota, 19 kwietnia 2014, data aktualizacji serwisu: 13.03.2014
©1999-2014 Obrona Cywilna Kraju. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.